Δικαιολογητικά

1. Έκδοσης Άδειας Χειριστού (κατεβάστε το έγγραφο).

2. Επανεξέτασης (κατεβάστε το έγγραφο).

3. Επανέκδοσης λόγω φθοράς ή απώλειας (κατεβάστε το έγγραφο).

4. Αντικατάστασης παλαιάς μορφής διπλώματος (κατεβάστε το έγγραφο).

5. Έκδοσης Άδειας Χειριστού άνευ εξετάσεων (κατεβάστε το έγγραφο).

6. Αντικατάσταση διπλώματος λόγω ηλικίας.(κατεβάστε το έγγραφο).

sxolipyxida.gr

Σημαντικό

 • Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Λιμεναρχείου ο υποψήφιος απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται εντός 18 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής και πρωτοκόλλησης της αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης από την επόμενη ημέρα.
 • Για οποιαδήποτε βοήθεια, είμαστε στη διάθεση σας!

Διαδικασία Εξέτασης

Η εξέταση των υποψηφίων αποτελείται από την γραπτή και την πρακτική.

 • Στην γραπτή εξέταση ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiplechoice). Ο υποψήφιος κρίνεται ικανός αν απαντήσει ορθώς σε τουλάχιστον 18 ερωτήσεις και δεν μπορεί να λάβει μέρος στην πρακτική εξέταση που χρονικά ακολουθεί, αν δεν έχει επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις.
 • Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τους απαιτούμενους χειρισμούς του σκάφους, την ανάγνωση ναυτικού χάρτη, τη χρήση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, τη διάσωση ναυαγού καθώς και την ορθή απάντηση σε ερωτήσεις που καλύπτουν την διδακτέα ύλη. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης από τους αρμόδιους της Λιμενικής Αρχής δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση από τον εκπαιδευτή.

Για την απόκτηση διπλώματος ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει τόσο στη γραπτή όσο και στην πρακτική εξέταση. Σε περίπτωση μη επιτυχίας, ο υποψήφιος χειριστής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης την επομένη των εξετάσεων.

Από τις πιο πάνω εξετάσεις εξαιρούνται οι:

 1. Κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε. Ν.
 2. Κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν.
 3. Κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του Π.Δ. 264/77
 4. Κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητος για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας-μηχανής του Π.Δ. 435/78
 5. Κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν.
 6. Ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξ/κού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (5) έτη
 7. Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξ/κοί Π.Ν. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
 8. Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π. Ν. που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια Π.Ν. που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους.
 9. Αξιωματικοί ή Ανθ/στές ή Υπαξ/κοί ή Λιμενοφύλακες, σε ενέργεια ή αποστρατεία, που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά πλοία Λ.Σ. ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων, που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Δεν απαιτείται δίπλωμα για την χρήση:

 1. Φουσκωτού με μηχανή ιπποδύναμης έως και 15 hp.
 2. Συμβατικού (πολυεστερικού) σκάφους με μηχανή ιπποδύναμης έως και 30 hp.

Το δίπλωμα απαιτεί ανανέωση μετά το πέρας του 65ου έτους του χειριστή. Η διαδικασία ανανέωσης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, περιλαμβάνει προσκόμιση βεβαίωσης για την υγεία και καταλληλότητα του ενδιαφερόμενου.

Δίπλωμα απαιτείται όταν ένα σκάφος:

 1. Ανεξάρτητα από τον τύπο ή και το υλικό κατασκευής του φέρει: εξωλέμβια μηχανή συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ
 2. είναι φουσκωτό και φέρει: εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 50 ΗΡ
 3. είναι τύπου JetSki
 4. είναι τύπου HOVER CRAFT