Τα μαθήματα και υπηρεσίες για προχωρημένους αφορούν κατόχους διπλώματος ταχυπλοΐας οι οποίοι επιθυμούν περαιτέρω πρακτική εξάσκηση στο σκάφος αλλά και πιο εκτεταμένες θεωρητικές γνώσεις ναυτιλίας, μετεωρολογίας κλπ.

Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν:

  • Στο ταχύπλοο σκάφος του εκπαιδευόμενου.
  • Σε ενοικιασμένο για το σκοπό αυτό σκάφος.
  • Σε ένα από τα δύο πλήρως εξοπλισμένα ταχύπλοα σκάφη της ΠΥΞΙΔΑΣ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το πρόγραμμα ενός μονοήμερου εκπαιδευτικού ταξιδιού για προχωρημένους. Το πρόγραμμα και η ύλη μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε νέου καπετάνιου.

Πρωινή αναχώρηση από λιμάνι της Αττικής

  • Έλεγχος μηχανής και σκάφους, εφοδίων κλπ.
  • Χάραξη πορείας προς τον επιθυμητό προορισμό με χρήση αναλογικού χάρτη αλλά και GPS.
  • Εφόσον απαιτείται και είναι επιθυμητό μπορεί να γίνει και εκμάθηση καθέλκυσης.

Πορεία

  • Χρήση Flaps και Trim
  • Υπενθύμιση του Διεθνή Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων
  • Εκμάθηση ασφαλούς πλεύσης σε τυχόν κακοκαιρία
  • Απόνερα κλπ.

Θεωρητικές αναφορές

Κατά την πορεία, γίνεται αναφορά και επεξήγηση θεωρητικών όρων της ναυτιλίας, της μετεωρολογίας, της μηχανολογίας του σκάφους, της υδροδυναμικής και άλλων πολλών εννοιών και γνώσεων που προκύπτουν μέσα από ένα εκπαιδευτικό ταξίδι.

Αγκυροβολίες

Πριν την άφιξη στον προορισμό, γίνεται στάση σε όρμο-λιμενίσκο της επιλογής μας ώστε να πραγματοποιηθεί εξάσκηση σε αγκυροβολίες. Γίνεται εκμάθηση ναυτικών κόμπων, επεξήγηση και επιλογή εκτάματος καδένας, άγκυρας κλπ.

Προσέγγιση σε λιμένα

Μετά τις αγκυροβολίες σε όρμους διαφορετικού τύπου βυθού και αέρα, προσεγγίζουμε τον λιμένα προορισμού μας όπου και μαθαίνουμε να δένουμε με ασφάλεια, συνέπεια και σεβασμό προς στους επαγγελματίες της περιοχής, το σκάφος μας.

Επιστροφή

Κατά την επιστροφή είναι δυνατόν να εξασκηθούμε ιδιαιτέρως στην ανάγνωση και κατανόηση φάρων, φανών και άλλων φωτεινών σημάνσεων που παρατηρούνται μετά τη δύση του ηλίου. Καταλήγουμε με την ανέλκυση του ταχύπλοου εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.